Extenso

INSTRUCȚIUNI PENTRU REDACTAREA LUCRĂRILOR ÎN EXTENSO

METODĂ DE TRIMITERE A LUCRĂRILOR

Lucrările în extenso (în limba română și/sau engleză) redactate conform instrucțiunilor de mai jos, se vor trimite prin e-mail, ca fișier atașat, la adresa office@dimas.com.ro până la data de 25 APRILIE 2024

O notificare cu privire la starea lucrării în extenso va fi trimisă prin e-mail până la data de 9 MAI 2024.

Toate lucrările în extenso vor fi verificate de Comitetul Științific de Selecție, înainte de a fi publicate.

Lucrările în extenso vor fi publicate în Volumul “Oftalmologia Clinică”, ediția a VII-a (volum cu ISBN).

ORIENTĂRI GENERALE

 • Lucrările în extenso trebuie trimise în limba română și sau engleză.
 • Materialele nu vor depăși:
 • articole originale;
 • 6 pagini/2.500 cuvinte;
 • articole tip trecere în revistă (review) și actualități (update);
 • 8 pagini/3500 cuvinte;
 • articole tip prezentare de caz;
 • 4 pagini/1.700 cuvinte – note clinice și experimentale
 • 3 pagini/1.300 cuvinte – recenzii, articole tip scrisoare către editor, informări asupra unor reuniuni științifice
 • Vă recomandăm să utilizați un software de procesare a cuvintelor (de exemplu, Word) pentru editarea lucrării în extenso.
 • Recomandăm utilizarea fontului Times New Roman 12, fără aliniat de paragraf sau alte indentări; nu va fi formatat, redactare cu diacritice.
 • Lucrările în extenso pot conține tabele, imagini, grafice sau alte tipuri de figuri.
 • Lectorii Invitați ar trebui să trimită materialul numai dacă ei sau un reprezentant desemnat se angajează să se înregistreze și să participe la SOV 2024.
 • Nu există limită pentru numărul de lucrări în extenso pe care le puteți trimite.
 • Înregistrarea nu este obligatorie în procesul de depunere. Cu toate acestea, toți autorii de lucrări în extenso trebuie să fie înscriși la eveniment până la data de 15 APRILIE 2024, altfel lucrarea în extenso nu va fi inclusă în volumul de curs al SOV 2024 (ediția a VII-a, volum cu ISBN).
 • Lucrările în extenso pot fi editate până la data limită de depunere. După această dată, nu vor fi permise modificări în ceea ce privește conținutul sau autorii. Modificările pot include modificarea titlului, adăugarea sau ștergerea autorilor sau modificarea corpului abstractului. Odată ce procesul de revizuire începe, nu sunt permise modificări; fără excepții.
 • Vă rugăm să rețineți că orice greșeli de ortografie sau de titluri formatate necorespunzător NU vor fi editate de comitetul de organizare. Este responsabilitatea solicitantului să revizuiască și să verifice toate lucrările trimise.

INFORMAȚII NECESARE PENTRU A FINALIZA TRIMITEREA UNEI LUCRĂRI ÎN EXTENSO:

 • Autor principal — Persoană care trimite lucrarea. Toată corespondența se va face cu autorul principal.
 • Titlu (nu mai mult de 30 de cuvinte)
 • Cuvinte cheie (până la cinci)
 • Listă de autori — Pot fi incluși până la 3 autori. Trebuie incluse numele lor complete cu acreditările, orașul și statul sau țara. Afilierea va cuprinde instituția (Universitate și Facultatea/Spital) și departamentul pentru fiecare autor.

 

ORIENTĂRI DE FORMAT PENTRU LUCRĂRILE ÎN EXTENSO

 • Microsoft Word este programul de scriere recomandat.
 • Figurile și tabelele trebuie inserate echilibrat in text.
 • Fiecare figură sau tabel trebuie să fie insoțite de titlu și legendă.
 • Figurile, numerotate cu cifre arabe, vor avea o lățime de 6,5 cm (pentru a se incadra pe o coloană) sau de 13,5 cm (pentru a se încadra pe ambele coloane) și vor fi menționate în text în paranteză cu caractere drepte (fig.1).
 • Figurile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
 • fotografiile color scanate la o rezoluție de minim 300 dpi și prelucrate ulterior pe calculator, fișier original (*.TIFF, *.JPG);
 • imaginile color (desene, grafice) realizate pe calculator (în alb-negru cu contrast), cu text lizibil, menționate în text, fișier original (*.XLS, *.CDR);
 • prelucrarea imaginilor trebuie redusă la minimum, fiind acceptate doar scalări și/sau eventual modificări ale contrastului și luminozității;
 • adăugarea de indicatori/marcaje care să permită identificarea anumitor puncte de interes este permisă;
 • acestea vor fi insoțite de o legendă adecvată;
 • modificările imaginilor susceptibile a altera semnificația acestora nu sunt acceptate.
 • Lucrările în extenso ar trebui să fie salvate ca „word document“ sau “pdf”.
 • Recomandăm utilizarea fontului Times New Roman 12, fără aliniat de paragraf sau alte indentări; nu va fi formatat.
 • Lucrările în extenso vor fi redactate cu diacritice.

Vă rugăm să respectați aceste specificații de mai sus pentru a avea o lucrare bine pregătită!

Vă mulțumim pentru participarea activă la programul Școlii Oftalmologice de Vară din România, ediția 2024 (SOV 2024)!